Konstituierende Sitzung 12.10.2015 (Foto Kirschner)

Stadtrat Rohrbach-Berg

 

Andreas Lindorfer (Bürgermeister, ÖVP)

Franz Hötzendorfer (1. Vizebürgermeister, ÖVP)

KommRat Manfred Stallinger (2. Vizebürgermeister, ÖVP)

Andreas Hannerer (Stadtrat, SPÖ)

Bettina Stallinger (Stadträtin, ÖVP)

Roland Straußberger (Stadtrat, ÖVP)

Bernhard Donner (Stadtrat, FPÖ)